Yerel yönetimlerin en büyük çabaları ve yatırımları arasında sağlıklı su temini ve dağıtımının sağlanması ve yaşanabilir bir çevre için atıksu ve yağmursuyu toplanması, arıtılması ve boşaltımı bulunmaktadır.

Kurulduğu günden itibaren KOLTEK, bu alanlarda teknik açıdan en uygun ve ekonomik çözümleri üretirken, çalıştığı coğrafyanın işletme şartlarına uygun ve çevreye duyarlı altyapı tesislerinin projelendirilmesi KOLTEK’in üzerinde önemle çalıştığı konulardır.


HİZMETLERİMİZ

 Proje yönetimi

 Genel koordinasyon

 İnşaat yönetimi

 Kalite kontrol

 Sosyo-ekonomik ve kurumsal çalışmalar, master planlar

 Tasarım hizmetleri

 İnşaat kontrollüğü

 İdare’ye danışmanlık ve destek

 Teknik ve mali çalışmalar

 Sosyal ve çevresel etki değerlendirmesi

 İşletme ve bakım desteği

 Kapasite geliştirme

 İhale dökümanlarının hazırlanması


 
BAŞLICA PROJELERİMİZ

 Manavgat Su ve Atıksu Projesi Kontrollük ve Teknik Destek Hizmetleri (AB finansmanlı – FIDIC Kırmızı Kitap) / Türkiye

 Kanalizasyon Sistemi Ana Kolektör Hattı ve Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projelerinin İncelenmesi, İhale Dökümanlarının Hazırlanması ve İnşaat Kontrollüğü için Danışmanlık Hizmetleri(IBRD finansmanlı) / Türkiye

 Rajma, Ghot Es-Sultan ve Benghazi Ovası Su Temini Projesi (Libya Great Man Made River Projesi’nin bir parçasıdır.) / Libya

 Ismaili Rayonu Su, Kanalizasyon Sistemi ve Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı / Azerbeycan

 Aghsu Rayonu Su, Kanalizasyon Sistemi ve Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı / Azerbeycan

 Goptapa-Chamchamal Su Temini Projesi / Irak

Bursa, Elazığ, Aydın, Tekirdağ gibi büyük şehirlerin entegre su temin projeleri (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Projeleri) / Türkiye