KOLTEK / HIDROTEK Ortak Girişimi ve Merkezi arasında Avrupa Birliği (EuropeAid) tarafından finanse edilen “AB – Türkiye Geri Kabul Anlaşmasının Etkili Uygulanması için Sökme Merkezleri İnşaatı İçin Denetim Hizmetleri” kapsamında sağlanacak danışmanlık hizmetlerine ilişkin sözleşme imzalandı Finans ve İhale Birimi (MFİB) 11.02.2019 tarihinde Ankara’da.

İşlerin kapsamı

Lot – 1: Adana’da bir adet Kaldırma Merkezi inşaatı

Lot – 2: Kütahya’da 1 Adet Kaldırma Merkezi İnşaatı

Lot – 3: Malatya’da 1 Adet Kaldırma Merkezi İnşaatı

Lot – 4: Niğde’de 1 Adet Kaldırma Merkezi İnşaatı

Lot – 5: Şanlıurfa’da Bir Kaldırma Merkezi İnşaatı

Lot – 6: Balıkesir’de 1 Adet Atık Kaldırma Merkezi İnşaatı

39 aylık proje kapsamında sağlanacak hizmetler aşağıdaki gibidir;

İnşaat Sırasında Denetim Hizmetleri

• Yükleniciler tarafından hazırlanan tasarımların gözden geçirilmesi ve onaylanması

• As-Built çizimleri inceleme ve onaylama

• İnşaat İlerleme İzleme

• Sözleşme Yönetimi

• Alacak Değerleme

• Yararlanıcılar ile koordinasyon

• Sahada Sağlık ve Güvenlik prosedürlerini incelemek

• Kullanılacak malzemelerin ve prosedürlerin onayını içeren Kalite Kontrol

• Mekanik ve elektriksel testlerin yapılmasının sağlanması

• Muayene hizmetleri

• Operasyonel testlerin altyapı için yapılmasını sağlamak

• İşlerin geçici ve kesin kabulü

• Nihai ödemeleri kontrol etmek ve zamanında Sözleşme Makamına sunmak.

• Zemin Etüt Raporunun Gözden Geçirilmesi

İnşaat Sonrası Hizmetler

• Doluluk belgesinin yerinde olduğundan emin olmak

• Tapu alma

• Konut ünitelerini sahiplerine teslim etme

• Çalıştırma ve Bakım Kılavuzlarının Hazırlanması

• Hasar Yönetimi

• İnşaat Sonrası Kusur, Sorumluluk ve Bakım


Tüm haberleri görüntülemek için tıklayınız.