Avrupa Birliği (EuropeAid) tarafından finanse edilen “AB – Türkiye Geri Kabul Anlaşmasının Etkili Olarak Uygulanması için Geri Gönderme Merkezlerinin Yapılmasına ait Müşavirlik Hizmetleri” kapsamında sağlanacak danışmanlık hizmetlerine ilişkin sözleşme 11.02.2019 tarihinde Ankara’da KOLTEK / HIDROTEK Ortak Girişimi ve Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) arasında imzalandı.

İşlerin kapsamı

Lot – 1: Adana’da bir adet Geri Gönderme Merkezi İnşaatı
Lot – 2: Kütahya’da bir adet Geri Gönderme Merkezi İnşaatı
Lot – 3: Malatya’da bir adet Geri Gönderme Merkezi İnşaatı
Lot – 4: Niğde’de bir adet Geri Gönderme Merkezi İnşaatı
Lot – 5: Şanlıurfa’da bir adet Geri Gönderme Merkezi İnşaatı
Lot – 6: Balıkesir’de bir adet Geri Gönderme Merkezi İnşaatı

39 aylık proje kapsamında sağlanacak hizmetler;

İnşaat Safhasında Müşavirlik Hizmetleri

• Yükleniciler tarafından hazırlanan tasarımların gözden geçirilmesi ve onaylanması
• As-Built çizimlerinin incelenmesi ve onaylanması
• İnşaat İlerleme Denetimi
• Sözleşme Yönetimi
• Sözleşme Talepleri / Mukayese Değerleme
• Yararlanıcılar ile Koordinasyon
• Sahada İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürlerini İncelemek
• Kullanılacak Malzemelerin onayı ve prosedürlerini içeren Kalite Kontrol Denetimi
• Mekanik ve Elektriksel Testlerin yapılmasının sağlanması
• Denetleme Hizmetleri
• Altyapı için Operasyonel testlerin yapılmasını sağlamak
• İşlerin Geçici ve Kesin kabulü
• Nihai Ödemeleri kontrol etmek ve zamanında Sözleşme Makamına sunmak.
• Zemin Etüt Raporunun Gözden Geçirilmesi

İnşaat Sonrası Hizmetler

• İskan İzninin alınmasını sağlamak
• Tapu Senetlerinin alınması
• Konut Ünitelerini sahiplerine teslim edilmesi
• İşletme ve Bakım Talimatlarının Hazırlanması
• Talep Yönetimi
• İnşaat Sonrası Kusur, Sorumluluk ve Bakım Kontrolü


Tüm haberleri görüntülemek için tıklayınız.