Projenin Kısa Açıklaması:
Spor Toto Akhisar Stadyum ve Kapalı Spor Salonu İkmal İnşaatı Yapımı, Alt Yapı ve Çevre İşlerine Ait Müşavirlik Hizmeti Alımı

Projenin Özellikleri:
Toplam 52.000 metrekarelik bir alana yayılan Akhisar Arena Spor Kompleksi, Akhisar’ı simgeleyecek çağdaş high-tech bir yapı olarak tasarlanmıştır. Kompleks 12.000 kişilik stadyum, 2.000 kişilik kapalı spor salonu ve 600 araç kapasiteli kapalı otoparktan oluşmaktadır.

Hizmetlerin Kapsamı:
İnşaat Sırasında Kontrollük Hizmetleri;
• Yükleniciler tarafından hazırlanan tasarımların gözden geçirilmesi ve onaylanması
• As-Built çizimlerini gözden geçirme ve onaylama
• İnşaat İlerleme Denetimi
• Sözleşme Yönetimi
• Hakediş Değerlendirmesi
• Yararlanıcılar ile Koordinasyon
• Sahada Sağlık ve Güvenlik prosedürlerinin denetlenmesi
• Kullanılacak malzemelerin ve prosedürlerin onayını içeren Kalite Kontrol
• Mekanik ve elektriksel testlerin yapılmasını sağlamak
• Denetim hizmetleri
• Altyapı için operasyonel testlerin yapılmasını sağlamak
• İşlerin geçici ve kesin kabulü
• Nihai ödemeleri kontrol etmek ve Sözleşme Makamına zamanında sunmak.
• Zemin Etüd Raporunun Gözden Geçirilmesi
İnşaat Sonrası Müşavirlik Hizmetleri;
• Geçici kabul işlemlerini takiben iskan ruhsatlarını alınmasını sağlamak.
• Mukayeseli Keşif, Kesin Hesap, Kesin Hakedişlerin idareye zamanında sunulması.
• Bakım / İşletme El kitaplarının hazırlanması.
• Şikayetlerin değerlendirilmesi.
• Kusur / Sorumluluk Süresi hizmetleri gerçekleştirmek.