Projenin Kısa Açıklaması:
Riva Deresi’nin Karadeniz’e mansaplandığı yerden başlayarak, membaya doğru DSİ tarafından ıslahı tamamlanan kısma kadar yaklaşık 17 km’lik kısmı, planlama raporları, tatbikat projeleri, kamulaştırma planları ve peyzaj tasarımlarının projelendirme çalışmaları.

Projenin Özellikleri:
Turplu Deresi(1,2 km), Kalaycı Deresi(1,4 km), Hamamdere Deresi(0,8 km), Gürgen Deresi(1,6 km) ve Eski Damlar Mevkiinde bulunan dere(1,2 km) ve bu yan kollar üzerinde 5 adet taşkın kontrolü amaçlı rezervuar gölet.

Hizmetlerin Kapsamı:
• Ön Rapor Hazırlama
• Haritalama çalışmaları
• Hidrolojik Çalışmalar ve Rapor Hazırlama
• Sel Hasar Araştırması ve Sel Koruması / Kontrol Faydaları Raporunun Hazırlanması
• Planlama Raporlarının Hazırlanması
• Jeoteknik Etüt ve Raporların Hazırlanması
• Uygulama Projelerinin Hazırlanması (Plan Profil Uygulama Projeleri)
• Kamulaştırma Haritalarının ve Planlarının Hazırlanması
• Yeşil Dosyaların Hazırlanması ve Proje Raporları
• Gölet Ön Raporunun Hazırlanması
• Gölet Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Malzemeleri Raporunun Hazırlanması
• Gölet ve yol projelerinin hazırlanması
• Proje Sunum Dosyalarının Hazırlanması
• Kentsel Peyzaj Projelerinin Hazırlanması
• Sunum Albümü, Sunum ve HD Video Film Belgelerinin Hazırlanması