Projenin Kısa Açıklaması:
İsmailli Rayonu Su, Kanalizasyon Sistemi ve Atıksu Arıtma Tesisi Proje ve Mühendislik Hizmetlerinin ilgili uluslararası şartnamelere, İşveren ve Müşavirin taleplerine uygun olarak yerine getirilmesi.

Projenin Özellikleri:
Su Temini Sistemi
• Su alma yapısı
• Dengeleme deposu ve pompa istasyonu
• Su depoları (1.500m3, 1000 m3, 800m3, 600m3, 500m3)
• Su rezervuarlarının rehabilitasyonu (1.000m3 ve 500m3)
• Su iletim hattı ve yardımcı yapıları (L = 1.6578m, çapları 450 mm – 140 mm arasında)
• Su dağıtım şebekesi sistemi (L = 163.027,00 km, çapları 110 mm – 355 mm arasında)
• Bina bağlantıları (2.523 adet)
Kanalizasyon Su Şebekesi Sistemi
• Kanalizasyon şebekeleri (L = 138.107m, çapları 600mm ve 200mm)
• Bina bağlantıları (4.242 adet)
Atık su arıtma tesisi
• PE 24.280, Kapasite = 5.371 m3 / gün, genişletilmiş havalandırmalı aktif çamur sistemi

Hizmetlerin Kapsamı:
• Mevcut verilerin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi,
• Mevcut tasarımın gözden geçirilmesi
• Mevcut fizibilite çalışmasının ve konsept tasarımın gözden geçirilmesi ve güncellenmesi,
• Mühendislik hesaplamalarının gözden geçirilmesi ve güncellenmesi,
• Mevcut tesislerin belirlenmesi, saha araştırmaları, tasarım kriterlerinin tanımlanması,
• Mühendislik hesaplamalarının hazırlanması,
• Uygulama projelerinin hazırlanması,
• Keşif metraj listesinin hazırlanması.