Projenin Kısa Açıklaması:
Atık Su Arıtma Tesisi (İş Sözleşmesinin Kapsamı – LOT 1)
Arıtma tesisinin ilk aşamasının yaklaşık 721.000 p.e eşdeğer nüfusa hizmet etmesi planlanmaktadır. 2030’da, ikinci aşama yaklaşık 858.000 p.e. 2045 yılında. İş Sözleşmesi – LOT 1 ilk etabın inşaatına odaklanmıştır.
• Hidrolik yükler
Aşama 1 – 2030
Günlük ortalama, m3 / gün (Qave): 144,833
Aşama 2 – 2045
Günlük ortalama, m3 / gün (Qave): 165,136
– Atık su kollektörleri projelerinin inşaat kontrollüğü yapmak,
Atıksu Kollektörleri (İş Kapsamı Sözleşmesinin Kapsamı – LOT 2)
Karaköprü Toplayıcı ve Ana Atıksu Kollektörü:
Çap 1400 mm ve 1600 mm Malzeme Betonarme
Uzunluk Yaklaşık 12339 m. (01400 mm. 12179 m., 01600 mm. 160 m.)
Dagetegi Kollektörü:
Çap 1000 mm ve 1200 mm Malzeme Betonarme
Uzunluk Yaklaşık 6916 m (01000 mm. 5453m., 01200 mm. 1463 m.).
Yenice Tarımkent Kollektörü:
Çap 800 mm
HDPE Uzunluğu Yaklaşık 2630 m

Projenin Özellikleri:
Kapasite : Aşama 1 – 2030
Günlük ortalama, m3 / gün (Qave): 144,833
Aşama 2 – 2045
Günlük ortalama, m3 / gün (Qave): 165,136
Arıtma Yöntemi : Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur – Çamur Çürütücülü
Kaba Izgara Sayısı: 3
İnce Izgara Sayısı: 4
Kum Tutucu Sayısı: 4
Ön Çökeltme Tankı: 2
Aktif Çamur Havuzları: 3
Son Çökeltme Tankları: 4
Ön Çökeltme Çamur Yoğunlatırıcı: 2
Anaerobik Çamur Çürütücüler: 3
Gaz Tankı: 2
Çamur Kurutma Seraları: 13

Hizmetlerin Kapsamı:
Belediyeye teknik destek sağlamak ve inşaat işleri kontrollüğü yapmak, proje kapsamında yapılan sözleşmenin iki ana amacıdır.
Danışman olarak temel görevlerimiz şunlardır:
– FIDIC sözleşme koşullarına ve PRAG’a bağlı olarak, atık su yatırımlarının ihale dosyalarını hazırlamak ve şekillendirmek,
– Atıksu arıtma tesisi inşaat kontrollüğü yapmak,
– Su Departmanı bölümünün modernize edilmesi (bütün verilerin sayısallaştırılarak GIS ortamına aktarılması),
– Belediyenin Su Departmanı için yapım programı hazırlanması,
– İhaleyi asiste etmek ve mal alımı ihale dosyası hazırlamak