Projenin Kısa Açıklaması:
Batman-Silvan Projesi 3.Kısım, Silvan Cazibe Sağ Ana Kanalı km: 56+100 – 85+525 arasını, ana kanalın bu kesimindeki brüt 59451 ha (53300 ha cazibe, 6151 ha pompaj) tarım arazisine ait sulama drenaj şebekesi ile her türlü sanat yapısı ve pompa istasyonlarına ait aplikasyona müstenit proje yapımını kapsamaktadır.

Projenin Özellikleri:
Sulama
Projenin Yeri Dicle Nehri Sol Sahil Ovaları
Su Kaynağı Silvan Cazibe Sağ Anakanalı
Sulama Alanı (ha) 58117.35 ha (brüt), 50736.446 (net)
Sulamanın Tipi Kaliforniya
Toplam Ana Boru Uzunluğu (m) 32262,58
Toplam Şebeke Uzunluğu (m) 174916
Tesisler (P14a)
Pompa Sayısı 6
Pompa Tipi Yatay Milli Santrifüj
Kurulu Güç (Kva) 5000
Basma Yüksekliği (Hm) 50,65
Tesisler (P14b)
Pompa Sayısı 5
Pompa Tipi Yatay Milli Santrifüj
Kurulu Güç (Kva) 5000
Basma Yüksekliği (Hm) 65,31
Tesisler (P15)
Pompa Sayısı 3
Pompa Tipi Yatay Milli Santrifüj
Kurulu Güç (Kva) 800
Basma Yüksekliği (Hm) 22,8

Hizmetlerin Kapsamı:
Projelerin hazırlanması.
Yeşil Dosya ve keşif-metrajların Hazırlanması
CBS’nin hazırlanması