PROJE YÖNETİMİ

KOLTEK çok yönlü proje ve inşaat yönetimi metotları geliştirmiş; projeyi zamanında ve planlanan maliyette yüksek kalite ile tamamlamak için kendini adamıştır. KOLTEK; yurt içi ve yurt dışında resmi kurumlar, uluslararası fon kuruluşları, özel girişimciler adına büyük ölçekli üstyapı, altyapı, enerji, su kaynakları, çevre ve kentsel yapı projelerini koordine eder.

Proje Yönetimi, proje faaliyetlerinin proje hedeflerine ulaşmak için planlanması, raporlanması ve kontrolüdür. Bu faaliyetler gerçekleştirilirken performans, maliyet, zaman sınırlamaları içinde kalınması ve proje büyüklüğünün kabul edilebilir sınırlar içerisinde tutulması gerekmektedir.