Su kaynakları planlaması ve fizibilite çalışmaları konularında geniş deneyime sahip olan KOLTEK, kentsel su temini, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının taşkın koruma amacıyla araştırılması ve tarımsal sulama alanlarında yatırım planlaması ve projelendirme hizmetleri vermektedir. Yapılan projelerin kapsamında toprak etütleri, harita alımı, kadastro ve toplulaştırma çalışmaları da yer almaktadır.


 
HİZMETLERİMİZ

 Sulama ve Drenaj Şebekeleri

 Drenaj ve Tahliye Projeleri

 Ana İletim Hatları

 Açık Kanallar

 Regülatörler

 Pompa İstasyonları

 Tüneller

 Sanat Yapıları

 Su Alma Yapıları

 Göletler

 Barajlar

 Taşkın kontrolü

 Dere Islahı


BAŞLICA PROJELERİMİZ

 Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulama Projesi Yapım (20.585 ha)

 Konya Karadağ 1, 2, 3, 4 Sulamaları Proje Yapımı (43.540 ha)

 Kars Çayı Havzası Projesi Kars Barajı Sulaması Proje Yapımı (47.578 ha)

 Konya Ovası 5, 6 Sulamaları Proje Yapımı (24.960)

 Apa-Hotamış 1, 2, 3 Sulamaları Proje Yapımı (33.270 ha)

 Silvan Projesi IV. Kısım Sulama Proje Yapımı (46.085 ha)

 Silvan Projesi III. projesi Kısım Sulama Proje Yapımı (59.451 ha)

 Harran Ovası Sulama Projesi VI. Kısım (23.738 ha)

 Mardin-Ceylanpınar, Anakanal Üzerindeki Sanat Yapıları Tatbikat Projeleri Yapımı (108.569 ha)