KOLTEK, artan nüfusun paralelinde oluşturulan ve genellikle devlet idaresinde yürütülen, toplu konut projelerinde inşaat kontrollüğü, proje yönetimi ve projelendirme hizmetleri vermektedir. İnsanlara çağdaş ve ekonomik yaşam alanları sağlanması amaçlanan bu tür projelerde KOLTEK aktif bir rol almış ve 20.000‘den fazla konutun yapımına katkı sağlamıştır. KOLTEK, sağlık, eğitim, spor tesisleri, turizm ve sosyal tesisler gibi muhtelif amaçlı konutlarda da benzer hizmetler sunmaktadır.

Ayrıca endüstri tesisleri için, servis ve kontrol sistemleri, scada, enerji temini ve dağıtımı, merkezi ısıtma vb. konularında projelendirme ve kontrollük hizmetleri verilmektedir.


HİZMETLERİMİZ

 Proje yapımı / proje kontrollüğü

 İnşaat kontrollüğü ve kabul işlemleri

 Proje yönetimi

 İdare’ye danışmanlık ve destek

 Teknik ve mali fizibilite çalışmaları

 Teknik koordinasyon ve raporlama

 İşletmeye alma

 Talep yönetimi

 İşletme ve bakım sürecinin denetlenmesi

 Planlama, Maliyet kontrolü

 İhale dökümanlarının hazırlanması

Kamu Özel Ortaklığı (PPP)