Projenin Kısa Açıklaması:
Taşoluk Barajından alınan sulama suyu ile Biga-Taşoluk Ovasında toplam brüt 9,606 ha’lık tarım arazisinin sulama inşaatının yapılması için gerekli olan borulu sulama ve drenaj şebekesi ile her türlü sanat yapısına ait projelerinin hazırlanması işi.

Projenin Özellikleri:
9.606 ha tarım arazisine ait sulama drenaj şebekesi ile her türlü sanat yapısı
Borulu şebeke ve 848 ha alan da derin drenaj şebekesi.

Hizmetlerin Kapsamı:
– Ön Rapor Hazırlanması
– Sulama ve Drenaj Şebekesine ait Vaziyet Planlarının Hazırlanması
– Üst Havza Planlarının Hazırlanması ve Debilerinin Hesaplanması
– Aplikasyon Öncesi Plan-Profil Projelerinin Hazırlanması
– Harita ve Aplikasyon İşleri
– Jeolojik Etütler
– Aplikasyona Müstenit Plan ve Profil Projelerin Hazırlanması
– Aplikasyona Müstenit Sanat Yapısı Projelerinin Hazırlanması
– İşletme ve Bakım Yolları ile Ulaşım Yollarına ait Projelerin Hazırlanması
– Yeşil Dosya, Kredi Aplikasyon Raporu, Nihai Proje Raporu ve Proje Orijinallerinin Teslimi, Projelerin Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) göre hazırlanması