Projenin Kısa Açıklaması:
Lot 1:
– İçme Suyu Sistemi: Su iletim hattı ve şebekesi, su depoları ve su alma yapısı.
– Atıksu Sistemi: Kanalizasyon şebekesi, kolektör hattı ve şantiye aydınlatması, güç trafosu ve acil durum güç jeneratörü ile birlikte paket tipi bir atıksu arıtma tesisi.
Lot 2:
– Atıksu Sistemi: Kanalizasyon şebekesi, kolektör hattı ve şantiye aydınlatması, güç trafosu ve acil durum güç jeneratörü ile birlikte paket tipi bir atıksu arıtma tesisi.
– Çevre Düzenlemesi: Sarıkamış çevre düzenlemesi çalışmaları, Cıbıltepe Dağı’nda “Meydan” yapımını kapsamaktadır. Bu projede, kaldırım, merdiven ve sulama yapıları ile birlikte istinat duvarları ve peyzaj alanının aydınlatılması gibi sıkı çalışmalar yapılacaktır.
– Günlük Kullanım Merkezi: Kafe, mağaza, tuvalet vb. İçeren Günlük Kullanım Merkezi.

Projenin Özellikleri:
LOT 1 Erzincan – Ergan Altyapı İnşaatı
– İçmesuyu Sistemi : İçmesuyu Hattı, Şebekesi, su depoları ve su alma yapısı
• HDPE İçmesuyu boru hattı yaklaşık 14 km (DN315 / DN225 / DN180 / DN160 / DN140 / DN110 / DN90)
•Su alma yapısı
• Ana depo inşaatı (1000 m3)
• 6 adet basınç kırıcı vana odası inşaatı
• Sürgülü vanların montajı (D90 – DN110)
• Yangın hidrantları montajı (DN80)
– Atıksu Sistemi : Kanaizasyon Şebekesi, Kollektör Hattı ve paket arıtma tesisi, saha aydınlatma, trafo ve acil güç jeneratörü ile birlikte
• HDPE atıksu şebeke borusu yaklaşık 8 km (DN200, DN300 and DN400)
• 159 adet baca inşaatı
• 63 adet acil durum bacası
• 15,000 eşdeğer nufus için, 1660 m3/gün (2045) biyolojik paket atıksu arıtma tesisi imalat ve montajı
LOT 2 Kars, Sarıkamış Altyapı İnşaatı
– Atıksu Sistemi
• HDPE atıksu şebeke borusu yaklaşık 11.6 km (DN200-DN300 and DN400)
• HDPE baca 233 adet
• 8,250 eşdeğer nufus için, 660 m3/gün (2025) biyolojik paket atıksu arıtma tesisi imalat ve montajı
– Günlük Kullanım Turzim Merkezi : Sarıkamış Cıbıltepe ‘de
• Block A, betonarme ve çelik çatılı, 700 m2, tek tak, dükkanlar, çocuk odası, bay – bayan tuvalet ve soyunma odaları ve teknik oda inşaatı,
• Block B, R/C betonarme ve çelik çatılı, 930 m2, üç katlı, servis alanları, ve teknik odalar, mutfak, bir kafetarya ve fast food restaurantı
– Peysaj İşleri :
• Cıbıltepe’de 9976,18 m2 alanın kaplaması, merdiven ve korkulukları, dış mekan mobiyaları, çöp kutuları ile kayak parkı ve bitkilendirme çalışmaları

Hizmetlerin Kapsamı:
• As-Built çizimlerini ve onayını gözden geçirme
• İnşaat İlerleme Kontrolü
• Sözleşme Yönetimi
• Hasar Değerlendirmesi
• Kullanılacak malzemelerin ve prosedürlerin onayını içeren Kalite Kontrol
• Mekanik ve elektriksel testlerin yapılmasını sağlamak
• Denetim hizmetleri
• Altyapı için operasyonel testlerin yapılmasını sağlamak
• İşlerin geçici ve nihai kabulü
• Nihai ödemeleri kontrol etmek ve Sözleşme Makamına zamanında sunmak.
• İnşaat Sonrası Kusur, Sorumluluk ve Bakım