Projenin Kısa Açıklaması:
Gaziantep ili Merkez ilçesinde bulunan 33000 kişilik stadyum ve stadyum içindeki seyirci üniteleri, sporcu-antrenör-hakem birimleri, teknik ve hizmet mekanlarından oluşmaktadır. UEFA kriterlerine uygun, 33.000 kapasiteli olarak tasarlanan stadyumun, ulusal ve uluslararası futbol müsabakalarına da ev sahipliği yapacak kapasitededir.

Projenin Özellikleri:
135.794 m² arsa alanı, 61.215 m² bina oturum alanı ve 204.388 m2 toplam inşaat alanına sahip olan projede 33.000 kişilik Stadyum, 12 Spor Salonu ve 1.250 araçlık otopark mevcuttur.

Hizmetlerin Kapsamı:
İnşaat Sırasında Kontrollük Hizmetleri;
• Yükleniciler tarafından hazırlanan tasarımların gözden geçirilmesi ve onaylanması
• As-Built çizimlerini gözden geçirme ve onaylama
• İnşaat İlerleme Denetimi
• Sözleşme Yönetimi
• Hakediş Değerlendirmesi
• Yararlanıcılar ile Koordinasyon
• Sahada Sağlık ve Güvenlik prosedürlerinin denetlenmesi
• Kullanılacak malzemelerin ve prosedürlerin onayını içeren Kalite Kontrol
• Mekanik ve elektriksel testlerin yapılmasını sağlamak
• Denetim hizmetleri
• Altyapı için operasyonel testlerin yapılmasını sağlamak
• İşlerin geçici ve kesin kabulü
• Nihai ödemeleri kontrol etmek ve Sözleşme Makamına zamanında sunmak.
• Zemin Etüd Raporunun Gözden Geçirilmesi
İnşaat Sonrası Müşavirlik Hizmetleri;
• Geçici kabul işlemlerini takiben iskan ruhsatlarını alınmasını sağlamak.
• Mukayeseli Keşif, Kesin Hesap, Kesin Hakedişlerin idareye zamanında sunulması.
• Bakım / İşletme El kitaplarının hazırlanması.
• Şikayetlerin değerlendirilmesi.
• Kusur / Sorumluluk Süresi hizmetleri gerçekleştirmek.