Projenin Kısa Açıklaması:
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi’nin (IPKB) koordinasyonunda İstanbul’da olması muhtemel bir deprem durumunda binalarda oluşabilecek hasarların önlenebilmesi ve/veya en az hasara maruz kalması amacıyla okulların ve öncelikli kamu binaların tasarımı ve yeniden yapımı kontrollüğü müşavirlik hizmetlerini kapsamaktadır.

Projenin Özellikleri:
45 Kamu Binası (41 Okul + 4 Yönetim Binası)
Toplam İnşaat Alanı: 354.102,95 m²

Hizmetlerin Kapsamı:
Faz I – İnşaat İşlerine Hazırlık İçin Gerekli Hizmetler (40 okul ve 4 kamu binası için)
• Konsept tasarımı
• Ön Tasarım
• Kesin Proje
• Uygulama Projeleri
• İş sözleşmesi ihale dokümanları
• İhale değerlendirmesi
Faz II – İnşaat İşleri ve Mühendislik Hizmetlerinin Kontrollüğü
• İnşaat Kontrollüğü
• Yüklenicilere Hakedişleri, Değişiklikler
• Testler, Raporlar
• Hesaplar, Talepler
• Anlaşmazlıklar
• Kusur Sorumluluk ve Bakım Süresi