Projenin Kısa Açıklaması:
İstanbul Geneli Cadde ve Sokaklarda, Altyapı ve Üstyapı çalışmalarının teknik şartnamelere uygun olarak yapımını denetlemek, kontrol etmek ve teknik şartnamelere uygun olarak tamamlanmasının sağlanmasıdır.

Projenin Özellikleri:
17 Kalem Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü tarafından kazı ruhsatlarına ait tranşe çalışmalarının ruhsat başvuru tarihi ile ruhsat süresi sonu itibariyle yapım faaliyetlerinin kontrol ve denetleme işlerini kapsar.

Hizmetlerin Kapsamı:
• Altyapı Kazı Ruhsatları Süreci Kontrolü
• Yapım Kontrollüğü
• Kontrol ve Onay İşlemleri