İşin Tanımı:

Kontrat 1
• Kuyu ve Depolarda Debimetre ve İzleme Sistemlerinin kurulması
• Yeni su kuyularına yeni pompaların montajı, mevcut kuyulardaki pompaların yenilenmesi
• Yeni Kuyulardan yeni DY1 deposuna 6 km ilettim inşaatının yapılması
• DY1 , deposunun inşaatı, 10,000 m3 / gün
• DY1 deposundan mevcut şebekeye 9 km ilettim hattının döşenmesi
• Kızıkağaç’a 8 km ilettim hattının döşenmesi,
• 617 adet galvaniz ev bağlantısının değiştirilmesi
• 41 km su şebekesinin değiştirilmesi ve ilavesi
Kontrat 2
• 67 km atıksu kollektör ve şebeke yenilenmesi
• 21 km yeni atıksu kollektör ve şebeke inşaatı”

Hizmetlerin Kapsamı :
Belediyeye teknik destek sağlamak ve inşaat işleri kontrollüğü yapmak, proje kapsamında yapılan sözleşmenin iki ana amacıdır.
Danışman olarak temel görevlerimiz şunlardır:
– FIDIC sözleşme koşullarına ve PRAG’a bağlı olarak, atık su ve içmesuyu yatırımlarının ihale dosyalarını hazırlamak ve şekillendirmek,
– Atıksu arıtma tesisi inşaat kontrollüğü yapmak,
– Su Departmanı bölümünün modernize edilmesi (bütün verilerin sayısallaştırılarak GIS ortamına aktarılması),
– Belediyenin Su Departmanı için yapım programı hazırlanması,
– İhaleyi asiste etmek ve mal alımı ihale dosyası hazırlamak
– 50 km atıksu kollektörlerinin yenilenmesi ve 20 km yeni atıksu kollektörlerinin proje ve inşaat ihale dosyalarının hazırlanması