Projenin Kısa Açıklaması:
İçme suyu (tedarik ve dağıtım) ve Atıksudaki (toplama) iyileştirmeleri uygulamak için Manavgat Belediyesine, Su İşleri Müdürlüğüne (WUD) ve Proje Uygulama Birimine (PIU) Atıksu Yatırımları & Su Temini ve Atıksu İnşaat Sözleşmelerinin Kontrollüğü (FIDIC Kırmızı Kitap) için detaylı tasarım ve ihale dokümanlarının hazırlanmasında Teknik Destek, Kapasite Geliştirme ve Yönetim Desteğinin verilmesi.

Projenin Özellikleri:
Kontrat 1
• Kuyu ve Depolarda Debimetre ve İzleme Sistemlerinin kurulması
• Yeni su kuyularına yeni pompaların montajı, mevcut kuyulardaki pompaların yenilenmesi
• Yeni Kuyulardan yeni DY1 deposuna 5 km ilettim inşaatının yapılması
• DY1 deposunun inşaatı, 10,000 m3 / gün
• DY1 deposundan mevcut şebekeye 9 km iletim hattının döşenmesi
• Kızıkağaç’a 8 km iletim hattının döşenmesi,
• 1700 adet galvaniz ev bağlantısının değiştirilmesi
• 46 km su şebekesinin değiştirilmesi ve ilavesi
Kontrat 2
• 50 km atıksu kollektör ve şebeke yenilenmesi
• 20 km yeni atıksu kollektör ve şebeke inşaatı

Hizmetlerin Kapsamı:
Belediyeye teknik destek sağlamak ve inşaat işleri kontrollüğü yapmak, proje kapsamında yapılan sözleşmenin iki ana amacıdır.
Danışman olarak temel görevlerimiz şunlardır:
– FIDIC sözleşme koşullarına ve PRAG’a bağlı olarak, atık su ve içmesuyu yatırımlarının ihale dosyalarını hazırlamak ve şekillendirmek,
– Atıksu arıtma tesisi inşaat kontrollüğü yapmak,
– Su Departmanı bölümünün modernize edilmesi (bütün verilerin sayısallaştırılarak GIS ortamına aktarılması),
– Belediyenin Su Departmanı için yapım programı hazırlanması,
– İhaleyi asiste etmek ve mal alımı ihale dosyası hazırlamak
– 50 km atıksu kollektörlerinin yenilenmesi ve 20 km yeni atıksu kollektörlerinin proje ve inşaat ihale dosyalarının hazırlanması