Projenin Kısa Açıklaması:
DSİ 21. Bölge Müdürlüğü sınırlarında inşa edilecek olan Muğla Dalaman Ovası Sulaması yapım işinin Müşavirliği.

Projenin Özellikleri:
Proje ile brüt 12.124 ha alanın cazibe ile sulanması, 36 ay süresince işletilmesi, bakım ve onarımının yapılması ve ovadaki fazla yeraltı suyunun da 6 adet drenaj terfi merkezi ve drenaj şebekesi ile tahliye edilmesi sağlanacaktır. Projenin suyu Dalaman Çayı üzerinde işletmede bulunan Bereket HES-3 rezervuarından cazibe ile karşılanacaktır.

Hizmetlerin Kapsamı:
Yüklenicinin işleri sözleşme ve eklerine uygun olarak yaptığını denetlemek.
Yapım işinin sözleşmeye, teknik şartnamelere, ilgili standartlara ve projelere uygun ve aynı zamanda planlanan süresinde ve ekonomik bir şekilde yapılmasını sağlamak.
Her bir iş ile ilgili nihai raporu hazırlamak.
Revize ve detay projelerinin hazırlanmasının gerekmesi halinde yükleniciyi yönlendirmek.
ÇED Raporu doğrultusunda İdareye danışmanlık yapmak.
DSİ Kalite Kontrol rehberi ve Kalite Kontrol planına göre işleri denetlemek.
Ölçü ve geometrik Kontroller.