Projenin Kısa Açıklaması:
Türk-Alman Üniversitesi, 1 Etap Kampüs Binaları İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşinin İnşaat Aşaması ve İnşaat Sonrası Danışmanlık Hizmetleri İşi

Projenin Özellikleri:
Kampüs Binaları toplam inşaat alanı 69.924 m²

Hizmetlerin Kapsamı:
İnşaat Sırasında Kontrollük Hizmetleri;
• Yükleniciler tarafından hazırlanan tasarımların gözden geçirilmesi ve onaylanması
• As-Built çizimlerini gözden geçirme ve onaylama
• İnşaat İlerleme Denetimi
• Sözleşme Yönetimi
• Hakediş Değerlendirmesi
• Yararlanıcılar ile Koordinasyon
• Sahada Sağlık ve Güvenlik prosedürlerinin denetlenmesi
• Kullanılacak malzemelerin ve prosedürlerin onayını içeren Kalite Kontrol
• Mekanik ve elektriksel testlerin yapılmasını sağlamak
• Denetim hizmetleri
• Altyapı için operasyonel testlerin yapılmasını sağlamak
• İşlerin geçici ve kesin kabulü
• Nihai ödemeleri kontrol etmek ve Sözleşme Makamına zamanında sunmak.
• Zemin Etüd Raporunun Gözden Geçirilmesi
İnşaat Sonrası Müşavirlik Hizmetleri;
• Geçici kabul işlemlerini takiben iskan ruhsatlarını alınmasını sağlamak.
• Mukayeseli Keşif, Kesin Hesap, Kesin Hakedişlerin idareye zamanında sunulması.
• Bakım / İşletme El kitaplarının hazırlanması.
• Şikayetlerin değerlendirilmesi.
• Kusur / Sorumluluk Süresi hizmetleri gerçekleştirmek.