Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 1. “KABEV” projesi eğitim etkinliğine katılım sağlandı. – 11.02.2021

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye’de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi kapsamında; 11-12 Şubat 2021 tarihlerinde Projesi kapsamında yürütülecek olan danışmanlık işleri dahilinde olan enerji etütlerinin yapılması, tadilat uygulama projelerinin (mimari, statik, mekanik ve elektrik tesisat projeleri) ve inşaat ihale dokümanlarının ve teknik şartnamelerinin hazırlanması, Çevresel ve Sosyal Yönetim Planlarının hazırlanması konularında eğitim düzenlenmiştir

Koltek Müşavirlik A.Ş.’nin kalabalık bir katılım gösterdiği iki gün süren eğitime danışmanlık bünyesinde çalışan enerji etüt firmaları, mimarlık ve mühendislik firmaları başta olmak üzere, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı çalışanları ile birlikte Müşavirlik adayı firmalar ve Danışman firmalar olmak üzere 160 kişi katılım sağlamıştır.

Çalıştayda genel KABEV tanıtımının ardından enerji etütleri ve uygulama projeleri hakkında bilgi verildikten sonra paralel oturumlarda Commissioning, Ölçme & Doğrulama ve EPS Vaka Çalışması yapılmıştır.