Kormakitis Dayanışma Merkezi İnşaatı Kontrollük Hizmetleri

Lokasyon: Kıbrıs

İşveren: UNDP Kıbrıs

Kormakitis Dayanışma Merkezi (KCC), bir sivil toplum ve hayır kurumudur. Amacı, kolaylaştırılmış diyalog, öğrenme, kültürel faaliyetler ve kampçılık yoluyla topluluklar içinde ve arasında barışı ve uzlaşmayı teşvik etmektir. Kamp, okul eğitimi, kültürel etkinlikler, seminerler ve atölyeler, sanat sergileri ve spor etkinlikleri için hükümler içeren çok işlevli binalardan oluşan bir kompleks içinde kurulacaktır.

İnşa edilecek bina bodrum katı olan iki katlı betonarme binadır. Kat başına yüzey alanı:

  • Zemin kat – 779,7 m2
  • Yarı açık zemin kat – 252 m2
  • Açık zemin kat – 124 m2
  • Birinci kat – 424.3 m2
  • Yarı açık birinci kat – 252,5 m2
  • Açık birinci kat – 130 .6 m2

Proje kapsamında Enerji Verimliliği önlemleri dikkate alınmaktadır. Tasarım, “enerji ve su tasarrufu” yaklaşımı ile yürütülmüştür. Böylece denetim sırasında enerji verimliliği önlemleri uygulanmıştır. Bunlar; bina kabuğu ve çatı izolasyonu, enerji verimli armatürlerin (LED) kullanımı, enerji verimli kazan ve soğutucuların kurulumu (A Sınıfı), aydınlatma otomasyon sistemi, yağmur suyu toplama sistemi, PV panellerin kullanımı gibidir.